29 januari 2018. Uitwisseling van gedachten, ervaringen en (pedagogische) visie op de gastouderopvang. Een viertal gastouders schoof hiervoor gisteravond aan tafel bij SamSam. Het was weer een waardevolle intervisiebijeenkomst!
Succes Mathilde, Dity, Janny en Els met het schrijven van jullie pedagogisch werkplan.

pedagogisch werkplan jan 2018