SamSam hanteert adviestarieven. De gastouder is vrij in het bepalen van een eigen uurprijs t.a.v. de vraagouders.

Maaltijdvergoedingen

Deze vergoedingen zijn exclusief de maaltijdvergoeding. Wij adviseren u de maaltijdvergoeding te hanteren volgens de richtlijnen van de NIBUD.

Vergoeding maaltijden volgens de richtlijnen van de NIBUD

Urenregistratie en betaling

De uren worden bijgehouden door de gastouder via het urenregistratiesysteem en aan het eind van de maand worden deze uren gegarandeerd uitbetaald door SamSam, ongeacht of de vraagouder heeft betaald. Dit geldt niet voor de Zelfstandig Ondernemende Gastouders. Zij krijgen de uren uitbetaald zodra de ouder de factuur heeft betaald.