Advies gastoudervergoeding 2023

SamSam hanteert adviestarieven. De gastouder is vrij in het bepalen van een eigen uurprijs t.a.v. de vraagouders.

Maaltijdvergoedingen

Deze vergoedingen zijn exclusief de maaltijdvergoeding. Wij adviseren u de maaltijdvergoeding te hanteren volgens de richtlijnen van de NIBUD.

Vergoeding maaltijden volgens de richtlijnen van de NIBUD

Ziekte/afwezigheid

Wanneer u ziek wordt, krijgt u geen vergoeding. Wanneer het gastkind plotseling niet komt (bijvoorbeeld door ziekte) dan betaalt de vraagouder de eerste week van afwezigheid de afgesproken uren door.

Tijdens vakanties zal er, mits tijdig (minimaal 1 week van tevoren) doorgegeven, geen vergoeding worden uitbetaald.

Urenregistratie en betaling

De uren worden bijgehouden door de gastouder via het urenregistratiesysteem en aan het eind van de maand worden deze uren gegarandeerd uitbetaald door SamSam, ongeacht of de vraagouder heeft betaald. Dit geldt niet voor de Zelfstandig Ondernemende Gastouders. Zij krijgen de uren uitbetaald zodra de ouder de factuur heeft betaald.