2018

Datum

Activiteit

Locatie

Januari
15 januari Nieuwjaarsinstuif voor gastouders en presentatie jaarplan 2018 Kantoor SamSam 20.00- 22.00 uur
29 januari Intervisie voor gastouders 'van pedagogisch beleid naar pedagogisch werkplan' Kantoor SamSam
Februari
7 februari TamTam nieuwsbrief voor gastouders
9 februari Inloopochtend voor gastouders en (gast) kinderen Assen, Duurzaamheidscentrum
Beilen, 'de Logeertuin'
21 februari Intervisie voor gastouder 'gastouder zijn, hoe leuk is dat!? (wel/niet) Kantoor SamSam
Maart
5 maart TamTam nieuwsbrief voor gastouders
7 maart Thema bijeenkomst voor vraagouders en gastouders 'kind en echtscheiding' Locatie wordt nog bekend gemaakt
8 maart Vergadering Ouderraad Kantoor SamSam
19 maart Intervisie voor gastouders 'van pedagogisch beleid naar pedagogisch werkplan' Kantoor SamSam
21 maart Nieuwsbrief SamSam
24 maart Deelname Kraammarkt Wilhelminaziekenhuis Assen
April
4 april TamTam nieuwsbrief voor gastouders
13 april Inloopochtend voor gastouders en (gast) kinderen Assen, Duurzaamheidscentrum
Beilen, 'de Logeertuin'
23 april Intervisie voor gastouders 'van pedagogisch beleid naar pedagogisch werkplan' Kantoor SamSam
Mei
7 mei TamTam nieuwsbrief voor gastouders
15, 22, 28 en 29 mei Herhalingslessen EHBO voor gastouders Kantoor SamSam
Juni
2 juni Open huis SamSam Kantoor SamSam
6 juni TamTam nieuwsbrief voor gastouders
8 juni Inloopochtend voor gastouders en (gast)kinderen Assen, Duurzaamheidscentrum
Beilen, 'de Logeertuin'
12 juni Intervisie voor gastouder 'gastouder zijn, hoe leuk is dat!? (wel/niet) Kantoor SamSam
?? Vergadering Ouderraad Kantoor SamSam
Juli
7 juli Zomerfeest SamSam voor vraagouders, gastouders en kinderen Asser Bos/Duurzaamheidscentrum
9 juli TamTam nieuwsbrief voor gastouders
11 juli Nieuwsbrief SamSam
Augustus
Zomervakantie (geen activiteiten)
September
5 september TamTam nieuwsbrief voor gastouders
14 september Inloopochtend voor gastouders en (gast) kinderen Assen, Duurzaamheidscentrum
Beilen, 'de Logeertuin'
19 september Intervisie voor gastouders 'van pedagogisch beleid naar pedagogisch werkplan' Kantoor SamSam
20 september Dag van de gastouder
?? Vergadering Ouderraad Kantoor SamSam
Oktober
1 t/m 5 oktober Week van de Opvoeding. Themabijeenkomst voor vraagouders en gastouders Locatie en thema wordt nog bekend gemaakt
?? Herhalingslessen EHBO voor gastouders Kantoor SamSam
9 oktober TamTam nieuwsbrief voor gastouders
November
5 november Intervisie voor gastouders 'Interactie-vaardigheden' Kantoor SamSam
7 november TamTam nieuwsbrief voor gastouders Kantoor SamSam
9 november Inloopochtend voor gastouders en (gast) kinderen Assen, Duurzaamheidscentrum
Beilen, 'de Logeertuin'
12 november Intervisie voor gastouders 'Interactie-vaardigheden' Kantoor SamSam
December
5 december TamTam nieuwsbrief voor gastouders
12 december Nieuwsbrief SamSam