2021

Datum

Activiteit

Locatie

Maart    
3 maart TamTam, nieuwsbrief voor gastouders  
22 - 28 maart Deelname SamSam aan Digitale Kraammarkt Wilhelmina Ziekenhuis Assen Digitale kraammarkt in het WZA
29 maart Nieuwsbrief voor ouders  
     
April    
5 april TamTam, nieuwsbrief voor gastouders  
7 april Vergadering ouderraad  
17 april EHBO aan kinderen herhaling voor gastouders Kantoor SamSam
24 april EHBO aan kinderen herhaling voor gastouders Kantoor SamSam
     
Mei    
10 mei TamTam, nieuwsbrief voor gastouders  
10 mei Online training voor gastouders, 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Zoom sessie
11 mei Online training voor gastouders, 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Zoom sessie 
25 mei Online training voor gastouders, 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  Zoom sessie 
26 mei Online training voor gastouders, 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  Zoom sessie
     
Juni    
7 juni TamTam, nieuwsbrief voor gastouders  
12 juni  EHBO aan kinderen herhaling voor gastouders Kantoor SamSam
26 juni  EHBO aan kinderen herhaling voor gastouders Kantoor SamSam
     
Juli    
5 juli TamTam, nieuwsbrief voor gastouders  
5 juli Nieuwsbrief voor ouders  
10 juli t/m 22 augustus Zomervakantie, geen activiteiten  
     
Augustus  Zomervakantie, geen activiteiten  
     
September    
6 september TamTam, nieuwsbrief voor gastouders  
16 september Dag van de gastouder  
24 september Inloopochtend gastouders en (gast)kinderen Assen: Duurzaamheidscentrum
Beilen: de Logeertuin
27 september Intervisiebijeenkomst gastouders 'Kijken en luisteren naar kinderen' Kantoor SamSam
     
Oktober    
4 t/m 10 oktober Week van de opvoeding   
26 oktober Intervisiebijeenkomst gastouders 'Samenwerken met ouders' Kantoor SamSam
     
November    
8 november TamTam, nieuwsbrief voor gastouders  
     
December    
8 december Intervisiebijeenkomst gastouders 'De groep centraal' Kantoor SamSam
13 december TamTam, nieuwsbrief voor gastouders  
13 december Nieuwsbrief voor ouders