Een gastouder voldoet aan de volgende criteria:

Algemeen
 • Minimale leeftijd 18 jaar
 • Lichamelijk en geestelijk in staat om de opvang uit te voeren
 • Plezier hebben in de omgang met kinderen
 • Positief staan tegenover kinderopvang
 • Een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen. Dit geldt ook voor de volwassen huisgenoten van de gastouder
 • Bereidheid tot het volgen van verplichte bijscholing, waaronder EHBO-herhalingen en Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld
 • Beheerst de Nederlandse taal
 • In bezit van aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) en een inzittendenverzekering bij autogebruik
 • Zich voor langere tijd ( minimaal 1 jaar) kunnen inzetten als gastouder
Opleiding, vaardigheden en eigenschappen
 • Minimaal diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn
 • Certificaat Kinder-EHBO
 • Open en flexibele opstelling
 • In staat zijn continuïteit en stabiliteit te bieden
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Organisatietalent
 • Afspraken kunnen maken en nakomen
 • Positief kunnen omgaan met feedback en kunnen reflecteren op eigen handelen
Pedagogische kwaliteiten van de gastouder
 • In staat zijn warmte en geborgenheid te bieden
 • Respect hebben voor de eigenheid van elk kind
 • Ervaring en inzicht hebben in de verzorging en begeleiding van kinderen
 • In staat zijn om de competenties, omschreven in dit pedagogisch beleid, in de praktijk toe te passen
Gezinssituatie van de gastouder
 • Er moet voldoende tijd en aandacht zijn voor de gastkinderen
 • De gezinsleden staan positief tegenover de opvang van de gastkinderen
 • De gezinssituatie van de gastouder is stabiel
Huisvesting van de gastouder
 • Er is voldoende en veilige ruimte om gastkinderen op te vangen
 • Er is voldoende en veilige speelruimte rondom huis
 • De woonomgeving is hygiënisch verantwoord
 • De gastouder werkt mee aan de jaarlijkse Risico-Inventarisatie door de bemiddelingsmedewerker van SamSam, als ook het mee werken aan de (steekproefsgewijze) inspectie door de inspecteur van de GGD
Houding van de gastouder t.o.v. de ouders
 • De gastouder respecteert de privé-situatie van de ouders; d.w.z. respect voor andere gewoonten, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën
 • Er wordt correct omgegaan met privacygevoelige informatie waaronder omgaan met sociale media, het maken en rondsturen van foto's etc.
 • De gastouder staat open voor overleg en afstemming met de ouders om zo tot een goede samenwerking te komen
 • De gastouder heeft een niet-rivaliserende opstelling t.o.v. de ouders
Houding van de gastouder t.o.v. GastOuderBureau SamSam
 • De gastouder is bereid tot samenwerking en accepteert begeleiding en ondersteuning vanuit het gastouderbureau
 • De gastouder staat achter de werkwijze en het (pedagogisch) beleid van SamSam