Gastouder en de belasting

In principe moet iedereen die in Nederland met werken geld verdient, hier belasting over betalen. Gastouders dus ook! Wanneer u  gastouder werkt en u daar een vergoeding voor krijgt via het gastouderbureau betekent dat, dat er ook een deel van deze inkomsten naar de belasting toe moet.

In 2023 moet u over uw inkomen tot € 73.030 een percentage van 36,93% van uw inkomsten aan belasting afdragen. Uw inkomen wordt berekend door de inkomsten te verminderen met de kosten die u maakt van bijvoorbeeld speelgoed, voeding, knutselspullen, uitstapjes.

Heffingskorting

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting indien u inkomstenbelasting betaalt.
Een heffingskorting is een korting die rechtstreeks op de te betalen belasting in mindering wordt gebracht. U betaalt hierdoor minder belasting en premies. Er zijn veel verschillende heffingskortingen. Een groot aantal hiervan is afhankelijk van de gezinssituatie, de leeftijd van de bealstingverplichtige en de verdere persoonlijke situatie
De algemene heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. In 2023 bedraagt deze korting maximaal € 3.070.

Bijdrage zorgverzekeringswet

Naast de inkomstenbelasting moet de gastouder ook nog een inkomensafhankelijke bijdrage (premie) voor de Zorgverzekeringswet afdragen, in 2023 bedraagt deze bijdrage 5,43% van het belastbaar inkomen.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting

Wil je de belastingen en premies liever vooraf in maandelijkse termijnen betalen? Dan kun je een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en bijdrage Zorgverzekering aanvragen. Deze aanslagen mag je meestal in 11 maandelijkse termijnen betalen. 

De voorlopige aangifte kunt u downloaden op de website van de belastingsdienst.