Gastouder en de belasting

In principe moet iedereen die in Nederland met werken geld verdient, hier belasting over betalen. Gastouders dus ook! Wanneer u  gastouder werkt en u daar een vergoeding voor krijgt via het gastouderbureau betekent dat, dat er ook een deel van deze inkomsten naar de belasting toe moet.

Het gastouderinkomen valt in box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning. Box 1 kent de zogenaamde tariefschijven. De in 2021 zijn er 2 schijven: een laag en een hoog tarief.

Schijf

Inkomen

AOW-leeftijd nog

niet bereikt in 2021

1 t/m € 68.508 37,10%
2 vanaf € 68.508 49,50%

Heffingskorting

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting indien u inkomstenbelasting betaalt.
Een heffingskorting is een korting die rechtstreeks op de te betalen belasting in mindering wordt gebracht. U betaalt hierdoor minder belasting en premies. Er zijn veel verschillende heffingskortingen. Een groot aantal hiervan is afhankelijk van de gezinssituatie, de leeftijd van de bealstingverplichtige en de verdere persoonlijke situatie
De algemene heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. In 2021 bedraagt deze korting maximaal € 2.837,-
Als u de AOW leeftijd al bereikt hebt dan is uw algemene heffingskorting maximaal € 1.469,-

Bijdrage zorgverzekeringswet

Naast de inkomstenbelasting moet de gastouder ook nog een inkomensafhankelijke bijdrage (premie) voor de Zorgverzekeringswet afdragen, in 2021 bedraagt deze bijdrage 5,75% van het belastbaar inkomen.

Voorlopige teruggaaf en voorlopige aangifte

De inkomsten als gastouder tellen mee voor het vaststellen van de toeslagen, uitkering en de voorlopige teruggaaf. Deze inkomsten geeft u op als overige inkomsten. Als u inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moet betalen, krijgt u van de belastingdienst een aanslag.

U kunt uw algemene heffingskorting per maand door de belastingdienst uit laten betalen door een zogenaamd Voorlopige Teruggaafformulier (VT) naar de belastingdienst te sturen. Na afloop van het jaar rekent u definitief af met de belasting door middel van een aangifte op basis van uw werkelijke inkomsten. Als u de voorlopige teruggaaf wilt verminderen of stopzetten (bijvoorbeeld omdat u verwacht in de loop van het jaar meer inkomsten te ontvangen) dan kunt u dit doorgeven aan de belastingdienst met het programma “verzoek of wijziging voorlopige aanslag”. Hiermee voorkomt u dat u na afloop van het jaar het teveel ontvangen bedrag terug moet betalen.

Wilt u de belastingen en premies liever vooraf in maandelijkse termijnen betalen? Dan kunt u de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en bijdrage Zorgverzekeringswet aanvragen. Deze aanslagen mag u meestal in 11 maandelijkse termijnen betalen. In veel gevallen stuurt de Belastingdienst u automatisch deze voorlopige aanslagen toe, gebaseerd op de bij hen bekende gegevens.

De voorlopige aangifte kunt u downloaden op de website van de belastingsdienst.