Gastouder en de belasting

In principe moet iedereen die in Nederland met werken geld verdient, hier belasting over betalen. Gastouders dus ook! Wanneer u  gastouder werkt en u daar een vergoeding voor krijgt via het gastouderbureau betekent dat, dat er ook een deel van deze inkomsten naar de belasting toe moet.

Het gastouderinkomen valt in box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning. Box 1 kent de zogenaamde tariefschijven. De in 2018 gehanteerde tarieven zin in onderstaande tabel weergegeven.

Schijf

Inkomen

AOW-leeftijd nog

niet bereikt in 2018

AOW-leeftijd

bereikt vóór 2018*

1 t/m € 20.142 36,55% 18,65%
2 vanaf € 20.143 t/m € 33.994 40,85% 22,95%
3 vanaf € 33.995 t/m € 68.507 40,85% 40,85%
4 vanaf € 68.508 en hoger 51,95% 51,95%

* geboren vóór 1 april 1952 en op of na 1 januari 1946.

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting indien u inkomstenbelasting betaalt, voor 2018 is dit vastgesteld op € 2.265,- . Als u de AOW leeftijd al bereikt hebt dan is uw algemene heffingskorting maximaal € 1.157,-

Ook moet de gastouder een inkomensafhankelijke bijdrage (premie) voor de Zorgverzekeringswet afdragen, deze is in 2018 voor de gastouder 5,65% van het belastbaar inkomen.

Voorlopige teruggaaf en voorlopige aangifte

De inkomsten als gastouder tellen mee voor het vaststellen van de toeslagen, uitkering en de voorlopige teruggaaf. Deze inkomsten geeft u op als overige inkomsten. Als u inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moet betalen, krijgt u van de belastingdienst een aanslag.

U kunt uw algemene heffingskorting per maand door de belastingdienst uit laten betalen door een zogenaamd Voorlopige Teruggaafformulier (VT) naar de belastingdienst te sturen. Na afloop van het jaar rekent u definitief af met de belasting door middel van een aangifte op basis van uw werkelijke inkomsten. Als u de voorlopige teruggaaf wilt verminderen of stopzetten (bijvoorbeeld omdat u verwacht in de loop van het jaar meer inkomsten te ontvangen) dan kunt u dit doorgeven aan de belastingdienst met het programma “verzoek of wijziging voorlopige aanslag”. Hiermee voorkomt u dat u na afloop van het jaar het teveel ontvangen bedrag terug moet betalen.

U kunt ook een voorlopige aangifte bij de belasting doen. U betaalt de belasting dan per maand, i.p.v. een groot bedrag achteraf.

De voorlopige aangifte kunt u downloaden op de website van de belastingsdienst.