Gastouder en de belasting

In principe moet iedereen die in Nederland met werken geld verdient, hier belasting over betalen. Gastouders dus ook! Wanneer u  gastouder werkt en u daar een vergoeding voor krijgt via het gastouderbureau betekent dat, dat er ook een deel van deze inkomsten naar de belasting toe moet.

Het gastouderinkomen valt in box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning. Box 1 kent de zogenaamde tariefschijven. De in 2017 gehanteerde tarieven zin in onderstaande tabel weergegeven.

Schijf

Inkomen

AOW-leeftijd nog

niet bereikt in 2017

AOW-leeftijd

bereikt vóór 2017*

1 t/m € 19.981 36,55% 18,65%
2 vanaf € 19.982 t/m € 33.790 40,8% 22,9%
3 vanaf € 33.791 t/m € 67.071 40,8% 40,8%
4 vanaf € 66.072 en hoger 52,0% 52,0%

* geboren vóór 1 juli 1951 en op of na 1 januari 1946.

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting indien u inkomstenbelasting betaalt, voor 2017 is dit vastgesteld op € 2.254,- . Als u de AOW leeftijd al bereikt hebt dan is uw algemene heffingskorting maximaal € 1.151,-

Ook moet de gastouder een inkomensafhankelijke bijdrage (premie) voor de Zorgverzekeringswet afdragen, deze is in 2017 voor de gastouder 5,4% over het inkomen. Meer informatie over inkomen en  belastingen leest u hier.

Meer informatie over aftrekbare kosten leest u hier.

Voorlopige teruggaaf en voorlopige aangifte

De inkomsten als gastouder tellen mee voor het vaststellen van de toeslagen, uitkering en de voorlopige teruggaaf. Deze inkomsten geeft u op als overige inkomsten. Als u inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moet betalen, krijgt u van de belastingdienst een aanslag.

U kunt uw algemene heffingskorting per maand door de belastingdienst uit laten betalen door een zogenaamd Voorlopige Teruggaafformulier (VT) naar de belastingdienst te sturen. Na afloop van het jaar rekent u definitief af met de belasting door middel van een aangifte op basis van uw werkelijke inkomsten. Als u de voorlopige teruggaaf wilt verminderen of stopzetten (bijvoorbeeld omdat u verwacht in de loop van het jaar meer inkomsten te ontvangen) dan kunt u dit doorgeven aan de belastingdienst met het programma “verzoek of wijziging voorlopige aanslag”. Hiermee voorkomt u dat u na afloop van het jaar het teveel ontvangen bedrag terug moet betalen.

U kunt ook een voorlopige aangifte bij de belasting doen. U betaalt de belasting dan per maand, i.p.v. een groot bedrag achteraf.

De voorlopige aangifte kunt u downloaden op de website van de belastingsdienst.