Gastouder en de belasting

In principe moet iedereen die in Nederland met werken geld verdient, hier belasting over betalen. Gastouders dus ook! Wanneer u  gastouder werkt en u daar een vergoeding voor krijgt via het gastouderbureau betekent dat, dat er ook een deel van deze inkomsten naar de belasting toe moet.

Het gastouderinkomen valt in box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning. Box 1 kent de zogenaamde tariefschijven. De in 2019 gehanteerde tarieven zin in onderstaande tabel weergegeven.

Schijf

Inkomen

AOW-leeftijd nog

niet bereikt in 2018

AOW-leeftijd

bereikt vóór 2019*

1 t/m € 20.384 36,65% 18,75%
2 vanaf € 20.385 t/m € 34.300 38,10% 20,20%
3 vanaf € 34.301 t/m € 68.507 38,10% 38,10%
4 vanaf € 68.508 en hoger 51,75% 51,75%

* geboren vóór 1 april 1953 en op of na 1 januari 1946.

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting indien u inkomstenbelasting betaalt, voor 2019 is dit vastgesteld op € 2.477,- . Als u de AOW leeftijd al bereikt hebt dan is uw algemene heffingskorting maximaal € 1.268,-

Ook moet de gastouder een inkomensafhankelijke bijdrage (premie) voor de Zorgverzekeringswet afdragen, deze is in 2019 voor de gastouder 5,7% van het belastbaar inkomen.

Voorlopige teruggaaf en voorlopige aangifte

De inkomsten als gastouder tellen mee voor het vaststellen van de toeslagen, uitkering en de voorlopige teruggaaf. Deze inkomsten geeft u op als overige inkomsten. Als u inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moet betalen, krijgt u van de belastingdienst een aanslag.

U kunt uw algemene heffingskorting per maand door de belastingdienst uit laten betalen door een zogenaamd Voorlopige Teruggaafformulier (VT) naar de belastingdienst te sturen. Na afloop van het jaar rekent u definitief af met de belasting door middel van een aangifte op basis van uw werkelijke inkomsten. Als u de voorlopige teruggaaf wilt verminderen of stopzetten (bijvoorbeeld omdat u verwacht in de loop van het jaar meer inkomsten te ontvangen) dan kunt u dit doorgeven aan de belastingdienst met het programma “verzoek of wijziging voorlopige aanslag”. Hiermee voorkomt u dat u na afloop van het jaar het teveel ontvangen bedrag terug moet betalen.

Wilt u de belastingen en premies liever vooraf in maandelijkse termijnen betalen? Dan kunt u de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en bijdrage Zorgverzekeringswet aanvragen. Deze aanslagen mag u meestal in 11 maandelijkse termijnen betalen. In veel gevallen stuurt de Belastingdienst u automatisch deze voorlopige aanslagen toe, gebaseerd op de bij hen bekende gegevens.

De voorlopige aangifte kunt u downloaden op de website van de belastingsdienst.