Deze week was er weer volop avondactiviteit bij SamSam. Een herhalingsavond KinderEHBO door Sabine Niewold VeiligheidsTrainingen én een intervisie-avond. Martzen sprak met een aantal gastouders over risicovol spelen in de praktijk.  Er was namelijk behoefte om, na de avond bij de GGD over risicovol spel, dieper in te gaan op de praktijk in de gastouderopvang. De foto past bij beide avonden: Wondverzorging is gewenst en.....dit kind is weer een ervaring rijker bij het buitenspelen!

Risicovol spel