Hoewel de gastouders gewend zijn hun deuren altijd open te zetten voor de opvang was de teneur gisteravond juist DEUR DICHT!
Annemarieke Leene, van de brandweer, heeft laten zien hoe een dichte deur de verspreiding van brand in je woning enorm kan vertragen.
Wat een nuttige avond met veel tips en adviezen over brandveiligheid in de gastouderopvang. Het toverwoord is preventie, dus rookmelders en koolmonoxide melders zijn en blijven belangrijk!
Met weer een vers opvangjaar in het verschiet gaat SamSam weer zorgen voor inspirerende bijeenkomsten. Wij wensen iedereen veel lichtpuntjes!

Collage nieuwjaarsbijeenkomst website